FERRY WALBERG

IS

zelfstandig adviseur op het gebied van presentatie in musea. Of het nu gaat om het inhoudelijk ontwikkelen van (semi) permanente of tijdelijke tentoonstellingen, educatieve projecten of strategische plannen voor publieksbenadering hij koppelt academische kennis aan een ruime en gedegen museumervaring om verrassende antwoorden te vinden op uw vragen.

WAS onder meer

werkzaam in verschillende leidinggevende functies in Nederlandse musea. Hij begon zijn loopbaan in het Frans Halsmuseum als hoofd van de educatieve afdeling, waar hij sociaal-culturele tentoonstellingen maakte en actief was op het gebied van outreachprojecten. In het Zuiderzee Museum zette hij vervolgens de presentatie van het Buitenmuseum op en riep twee nieuwe afdelingen in het leven: Onderzoek & Documentatie en Educatie. In het Anne Frank Huis was hij mede verantwoordelijk voor het eerste plan voor uitbreiding en herinrichting van het Anne Frank Huis. Daarna was hij twaalf jaar museumconsulent voor de regio Zuid-Kennemerland, waar hij zestien musea met raad en daad bijstond. In deze tijd ontwikkelde hij concepten voor nieuwe musea (Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp, Historisch Museum Zuid-Kennemerland in Haarlem, Museum Kennemerland in Beverwijk) en herinrichtingen van het Zandvoorts Museum en het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden. De laatste acht jaar was hij werkzaam voor de Gemeente Musea Delft, waar hij een nieuwe afdeling presentatie opzette en verantwoordelijk was voor de herinrichting van het Prinsenhof.Jan Bronder

Max PopmaJan Sparreboom

Ferry WalbergGuido Halleen

Ellen Steendam