JAN SPARREBOOM

IS

onder de naam "Jan Sparreboom Erfgoedadvies" zelfstandig adviseur in de erfgoedsector. Hij richt zich op collectiemanagement van musea en andere erfgoedinstellingen, zowel in hun publieksgerichte activiteiten, als in collectiebeheer en organisatie, beleid en bedrijfsvoering.
Daarbij behoren instrumenten als (collectie-)onderzoek, analyse, scans, inspectie en cursussen. Ook ondersteunt en begeleidt hij musea in hun streven naar kwaliteitsverbetering. Sparreboom adviseert daarnaast gemeenten op het gebied van museumbeleid en verzorgt cursussen, netwerkbijeenkomsten en publicaties.

WAS

al tijdens zijn studie geschiedenis werkzaam in projecten op het gebied van bescherming van het archeologisch bodemarchief bij de (toenmalige) Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hij werkte van 1982 tot 1989 als docent aan de Rijks Archiefschool. In 1984 werd hij streekconservator in Waterland; sinds 1991 werkte hij als regionaal museumconsulent in West-Friesland en de Noordkop, sinds 1998 als museumconsulent met speciale aandacht voor marketing & pr en collectiegericht onderzoek in musea bij Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland en sinds 2007 bij Cultureel Erfgoed Noord-Holland als adviseur in de erfgoedsector op het gebied van kwaliteitszorg, bedrijfsvoering en geschiedbeoefening.

In deze laatste functie was hij verantwoordelijk voor de begeleiding van Noord-Hollandse musea bij hun aanmelding voor het Museumregister en voor inspecties bij onder andere MuseumgoudA en het Amsterdams Historisch Museum. Ook zette hij netwerken op, onder andere op het gebied van integrale veiligheidszorg en het werken met Spectrum, het handboek voor collectiemanagement in musea. Hij verzorgde cursussen op het gebied van museaal onderzoek, het maken van tentoonstellingen, marketing & pr, mondelinge geschiedenis, veiligheid en rondleiden.
Zijn werk heeft hem zowel een brede kennis en visie opgeleverd als een zeer uitgebreid netwerk.
Jan Bronder

Max PopmaJan Sparreboom

Ferry WalbergGuido Halleen

Ellen Steendam