Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen: Cursus Waardestellend kader mobiel erfgoed voor Sectie Varende Monumenten (ism Instituut Collectie Nederland)

Museum aan de Stroom Antwerpen: Presentatieadvies walenschip "Cephee"

Stichting Veteraan Autobussen: Advisering cultuurhistorische waardestelling historische autobussen ten behoeve van opname in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Museum De Ronde Venen: Uitwerking presentatieconcept voor de veensteekmachine "Op hoop van zegen"

Galerie Amsterdam: Ontwikkeling concept en bedrijfsplan voor een beeldende kunst expositie in Shanghai

Stichting Mobiele Collectie Nederland: Inhoudelijke begeleiding 2e, gewijzigde druk publicatie "Erfgoed dat Beweegt"

Beno Hofman: Zoekopdracht informatie Simson-fabriek voor Omroep Organisatie Groningen

Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome: Advisering informatiebeleid en digitaliseringsplan (ism AB Cultuur)

Erfgoed Nederland: Organisatie deelname historische autobussen aan Canonkaravaan

Mondriaan Stichting: Advies inzake subsidieaanvraag museum Stoomtrein Goes - Borssele

Museum De Ronde Venen: Cultuurhistorische waardestelling veensteekmachine "Op hoop van zegen"

Mondriaan Stichting: Advies inzake subsidieaanvraag museum v/h Rotterdamse Tramweg Maatschappij

Stichting Stoombaggermolen Vooruit: Cultuurhistorische waardestelling baggermolen

Stichting Academisch Erfgoed: Workshop voorjaarsbijeenkomst 2008

Het Havenmuseum: Cursus Waardestellend kader mobiel erfgoed (ism Instituut Collectie Nederland)

Stichting Mobiele Collecte Nederland: Ontwikkeling en beheer Virtueel Mobiliteitsmuseum (ism European Centre for Mobility Documentation en AB Cultuur)

Stichting Computer Erfgoed Nederland: Ontwikkeling en beheer Nationaal Register Historische Computers (ism AB Cultuur en VTHP); 2007 - heden

Stichting Stadsjagt van Gouda: Advisering cultuurhistorische waarde in verband met mogelijke herbouw Stadsjagt

Nationaal Centrum Autohistorische Documentatie: Advisering bij formuleren informatiebeleid en digitaliseringsplan (2007)

Stichting Computer Erfgoed Nederland: Ontwikkeling en beheer website (ism AB Cultuur)

Historisch Railvervoer Nederland: Ontwikkeling en beheer Nationaal Register Railmonumenten (ism AB Cultuur en VTHP)

Mondriaan Stichting: Advies inzake subsidieaanvraag Nationaal Rijtuigmuseum Leek

Stichting Mobiele Collectie Nederland: Secretariaat en beheer website

Stichting Mobiele Collectie Nederland: Ontwikkeling en beheer Nationaal Register Mobiel Erfgoed (ism AB Cultuur en VTHP)

Stedelijk Museum Alkmaar: concept en regie van tentoonstelling "De geboorte van Holland"

Museum aan de Stroom, Antwerpen: Cultuurhistorische waardestelling en conditiebepaling walenschip Cephee (ism Ingrid Appels en Bart Vermeer)

Stichting RoMeO: Advies en ondersteuning subsidieaanvraag cultuurplanperiode 2008 - 2012

Provincie Zuid-Holland: Uitvoering consulentschap Varend Erfgoed en organisatie Platform Varend Erfgoed Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland: Conceptontwikkeling en projectleiding tentoonstelling "Helden van de Vliet"

Visserijmuseum Vlaardingen: Exploitatieplan historisch visserijschip "Balder"

Diverse behoudsstichtingen: Oprichting, ontwikkelen beleidsplan, formeren bestuur, operationalisering

Gemeente Maassluis: Advies verzelfstandiging historisch museum en kunstuitleen

Stichting Historische Havens Den Haag: Schrijven argumentatie voor aanleg historische haven in Petroleumhaven (Laakhavens)

Erfgoedhuis Zuid-Holland: Inhoudelijke ontwikkeling en organisatie symposium varend erfgoed

Erfgoedhuis Zuid-Holland: Productie cultuureducatief lespakket varend erfgoed

Biblioservice Gelderland Projectmanagement: Invoeren nieuw automatiseringssysteem

Bureau IMC: Ondersteuning reconstructie registratie-automatisering 105 Vlaamse Musea

Universiteit Boedapest: Automatiseringsplan voor nieuwbouw Universiteits Bibliotheek

Reinwardt Academie: Ontwikkelen nieuw curriculum voor het HBO Museumwerk

Hungarian Museum of Fine Arts: Advies nieuw IT plan

Amsterdamse Spinoza Kring: ontwikkeling concept tentoonstellingJan Bronder

Max PopmaJan Sparreboom

Ferry WalbergGuido Halleen

Ellen Steendam