Onderhoud website Mobiele Collectie Nederland.
voor: stichting Mobiele Collectie Nederland.

Publicatie 'Derde druk Erfgoed dat beweegt! Handboek culturele waardering mobiel erfgoed'. Waarin opgenomen het Waardestellend kader mobiel erfgoed 2015, geactualiseerd door integratie met de nieuwe methodiek 'Op De Museale Weegschaal' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Voor: stichting Mobiele Collectie Nederland en Mobiel Erfgoed Centrum.

Beheer Nationaal Register RailErfgoed.
Voor: vereniging Historisch Railvervoer Nederland.

Beheer Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
Voor: stichting Mobiele Collectie Nederland.
Informatie: Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Externe deskundigheid bij eindgesprekken afstudeerscripties studenten bachelor Cultureel erfgoed.
Voor: Reinwardt Academie.

Culturele waardering collectie Maritiem Museum Haven Rotterdam (objecten op ware grootte: schepen, drijvende werktuigen, kranen en andere op- en overslagattributen). Eerste toepassing Waardestellend kader mobiel erfgoed 2015.
Voor: Het Havenmuseum.
Informatie: Maritiem Museum Rotterdam.

Medewerking project 'Onderweg'.
Voor: De Verhalen van Groningen.
Informatie: De Verhalen van Groningen.

Medewerking themapublicatie 'Op Reis' van de stichting Open Monumentendag (samenstelling, redactie, teksten).
Voor: Stichting Open Monumentendag.
Informatie: Open Monumentendag - publicatie Op Reis.

Voorbereiding activiteiten project 2014mobiel; communicatie naar breed publiek en special-interestgroepen onder andere via de website.
Organiseren samenwerking met Open Monumentendag in het kader van het OMD-thema voor 2014 'Op Reis'.
Voor: Stichting Mobiele Collectie Nederland en Mobiel Erfgoed Centrum.

Registratie collectie historische tractoren en ontwikkeling website ten behoeve van communicatie van de collectie.
Voor: Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie.
Informatie: Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie.

Inventarisatie, culturele waardering en registratie van de collectie rijtuigen en arresleden van de stichting Paard en Karos en Borg en Rijtuigmuseum Nienoord tegen de achtergrond van de Collectie Nederland.
Voor: Stichting Paard en Karos te Leek.
Informatie: Stichting Paard en Karos en Borg- en Rijtuigmuseum Nienoord te Leek.

Ondersteuning en begeleiding van hernieuwde inrichting van het Nationaal Register Vliegend Erfgoed.
Voor: Nationale Federatie Historische Luchtvaart.

Ondersteuning ontwikkeling businessmodel voor het Virtueel Mobiliteitsmuseum (In samenwerking met de stichting Mobiele Collectie Nederland).
Voor: European Centre for Mobility Documentation.

Ontwikkeling toekomstplannen en organisatie platformbijeenkomst computer-erfgoed.
Voor: Stichting Computer Erfgoed Nederland.


Gastdocentschap; begeleiding studenten bij afstudeerscripties bachelor Culureel erfgoed.
Voor: Reinwardt Academie.

Ontwikkeling Businessplan Nationaal Register Mobiel Erfgoed (in samenwerking met Theo van Oeffelt)
Voor: Stichting Mobiele Collectie Nederland en Mobiel Erfgoed Centrum.

Ontwikkeling handreiking culturele waardering mobiel erfgoed.
Voor: Stichting Mobiele Collectie Nederland en Mobiel Erfgoed Centrum.

Onderzoek cultuurhistorische waarde luxe motor in verband met aanvraag Monumentenstatus, inclusief reacties op ingediende zienswijzen.
Voor: Gemeente Haarlem

Doorontwikkeling Nationaal Register Mobiel Erfgoed op basis van ondertekening convenant m.b.t. door de vier koepelorganisaties in het mobiel erfgoed.
Voor: Stichting Mobiele Collectie Nederland en Mobiel Erfgoed Centrum.


Organisatie symposium Nationaal Register Mobiel Erfgoed.
Voor: Stichting Mobiele Collectie Nederland en Mobiel Erfgoed Centrum.


Culturele waardering collectie Nationaal Wegenbouwmuseum .
Voor: Nationaal Wegenbouwmuseum.

Quick Scan Culturele waarde "boevenbussen" van Het Gevangenismuseum.
Informatie: Het Gevangenismuseum - Boevenbus.


Tentoonstelling over de Joodse Begraafplaats (ism Clara Brinkgreve en Mirjam Boelaars).
Voor: Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen.

Advisering informatiebeleid en digitaliseringsplan (ism AB Cultuur) .
Voor: Belasting & Douanemuseum.

Ontwikkeling e-learningmodule voor behoudsorganisatie.

Engelse vertaling website.
Voor: Stichting Computer Erfgoed Nederland.

Cultuurhistorische waardestelling stoomzeesleper "Furie"
Voor: Stichting Hollands Glorie.

Project 'Toen was de bus heel gewoon'. Deelname historische autobussen aan Open Monumentendag met web 2.0-applicatie (ism Mediamatic).
Voor: Stichting Veteraan Autobussen.
Informatie: Toen was de bus heel gewoon.


Cultuurhistorische waardestelling baggermachine De Deelen.
Voor: Staatsbosbeheer.

 
Jan Bronder

Max PopmaJan Sparreboom

Ferry WalbergGuido Halleen

Ellen Steendam