MAX POPMA

IS

Zelfstandig adviseur en projectleider op het gebied van het cultureel erfgoed, met als specialisatie industrieel en mobiel erfgoed. Hij is met name actief bij projecten rond culturele waardering en registratie; van computer-erfgoed en historische vervoermiddelen tot en met monumentale bloembollenschuren. Hij verzorgt daarbij tevens inhoudelijke begeleiding bij de ontwikkeling van databases en websites ten behoeve van de digitale presentatie van het geregistreerde erfgoed.

Hij heeft verder ruime ervaring met advisering bij en uitvoering van educatieve en toeristische producten, van fietsroutes tot en met lesprogramma's en publicaties. Hij beschikt over schrijf- en redactionele vaardigheden op diverse abstractieniveaus: van de productie van beleidsnotities over het behoud en de presentatie van cultureel erfgoed tot meer populariserende werken.
Hij is adviseur van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), van de vereniging Historisch Railvervoer Nederland (HRN) en van de Wergroep Cultureel Erfgoed van de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC).
Hij is (a.i.) beheerder van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, van het Nationaal Register Railgebonden Erfgoed en van het Nationaal Register Historische Computers.

WAS onder meer

Directeur en projectleider bij de Stichting Service- en Adviesbureau Industrieel Erfgoed Nederland (STABIEN), projectleider van het Jaar van het Industriel Erfgoed in de provincie Zuid-Holland, marktonderzoeker en leraar Aardrijkskunde.
Jan Bronder

Max PopmaJan Sparreboom

Ferry WalbergGuido Halleen

Ellen Steendam