JAN BRONDER

IS

sinds 1991 eigenaar van Bronder Management Consultancy, dat culturele instellingen, met name in de museum- en bibliotheekwereld adviseert, en sinds 2001 mede eigenaar van CCC-Bogner, cultureel adviesbureau voor Musea en Bibliotheken te Boedapest en Wenen.

WAS onder meer

Adj.Dir dienst gemeentelijke Bibliotheken Rotterdam (1992-2000)
Directeur Dienst Gemeentelijke Musea Rotterdam, vier grote musea en Centrum beeldende Kunst (1984-1992)
Directeur Personele Zaken Ministerie VROM (1980 -1984)
Directeur Personeel en Organisatie meerdere grote ondernemingen, personeelchef Gemeentelijk Vervoerbedrijf (tot 1980)

Had onder meer de volgende nevenfuncties:

Bestuurslid diverse musea, te weten Natuurmuseum, Havenmuseum, Zeeuws Maritiem MuZeeum.
Voorzitter Fonds Nationaal Instituut Scheepvaart en Scheepvaart- technologie
Consul Koninklijke Nederlandse Motorbootclub
Voorzitter werkgroep Delta Noord van KNWV
Penningmeester Bibliotheek Strijen (1996-2004)
Lid AB en DB Provinciale Bibliotheek Centrale Zuid-Holland (1984-1994)

Jan Bronder

Max PopmaJan Sparreboom

Ferry WalbergGuido Halleen

Ellen Steendam