WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn individuele specialisten met ervaring op vele cultuurmarkten. Allen hebben hun sporen in de cultuur- en met name de erfgoedsector verdiend, bij professionele én bij vrijwilligersorganisaties. Hoewel individueel inzetbaar, vormen wij een team, omdat wij onze kennis delen en als culturele denktank ons werk voor u vervolmaken.

ONS MOTIEF en onze mogelijkheden:
 • wij hebben ervaring in en met overheden, bedrijfsleven en cultuursector;
 • wij weten alles van erfgoed; monumentenzorg en museumbeleid, presentatie en publieksprojecten, waardestelling en registratie, collectiemanagement en collectiebeheer;
 • wij hebben kennis van digitalisering: databases en websites, app’s en mobiele media;
 • wij hebben weet van communicatie: redactie en publicatie, beleidsnotities en populaire werken;
 • wij hebben financiële know how: projectbegroting en businessplan, subsidieverzoeken en sponsorwerving; 
 • wij kennen de finesses van personeel en organisatie en van fusieprocessen;
 • wij zijn creatief en weten hoe je projecten ontwikkelt, organiseert èn uitvoert.
ONZE KERNBEGRIPPEN:
 • betrokken
 • doelgericht
 • deskundig
 • oplossingsgericht
 • communicatief
CONTACT:
U kunt direct contact opnemen met één van onze specialisten en een afspraak maken voor een oriënterend gesprek, waarin de opdracht of het probleem wordt verkend. Bezien wordt of deze specialist, dan wel één van de collega’s de opdracht wil aannemen. U kunt ook mailen naar: Cultuurwerk | Contact 


Jan Bronder

Max PopmaJan Sparreboom

Ferry WalbergGuido Halleen

Ellen Steendam